top of page

Algemene voorwaarden

Welkom bij TOP PLANTFOOD!
 

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van TGS PLANTFOOD, gelegen op https://www.topplantfood.com/.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden minimaal. Blijf TOP PLANTFOOD niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online persoonlijke ervaring te maken. Door TOP PLANTFOOD te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies kunnen uniek worden toegewezen aan jou en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarop de cookie aan je is uitgegeven.

 

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te accepteren of om te begrijpen. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, vooraf ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden gelijktijdig, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als je soortgelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden dat functioneert op onze website.

Licentie:

Behalve anders vermeld, bezit TGS PLANTFOOD en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op TOP PLANTFOOD. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang tot vanaf TOP PLANTFOOD voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
 

Je mag geen:

 • Materiaal van TOP PLANTFOOD kopie of opnieuw publiceren

 • Materiaal van TOP PLANTFOOD verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 • materiaal van TOP PLANTFOOD reproduceren, dupliceren of kopiëren

 • Herdistribueren van inhoud van TOP PLANTFOOD
   

Deze overeenkomst begint op dit gegeven.
 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om begrip en informatie over bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. TGS PLANTFOOD gefilterd, bewerkt, gepubliceerd of gedeeltelijk geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Er zijn geen beslissingen genomen over TGS PLANTFOOD, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen bereikten de bereikte resultaten en de vooruitgang van de persoon die zijn verwachtingen en verwachtingen bereikten. Voor zover ​​door de toepasselijke wetgeving, is TGS PLANTFOOD niet toegestaan voor de verklaringen van enige aansprakelijkheid, schade van kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van , en/of de plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.
 

TGS PLANTFOOD bewaart zich het recht om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of volledig kunnen worden bekeken of die worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.
 

Je verborgen en besloten dat:

 • Je hebt de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschreven over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen maken geen verwijdering op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of handleiding onwettig materiaal, wat een beveiliging op de privacy is.

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te bestaan.
   

Hiermee verleen je TGS PLANTFOOD een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.
 

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; nl

 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
   

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties van andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet tien succesvolle sponsoring, bekrachtiging of bevestiging van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) verleden binnen de context van de site van de verbindende partij.
 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com-gemeenschapssites;

 • verenigingen van andere groepen die goede doelen vertegenwoordigingen;

 • online directory-distributeurs;

 • internetportalen;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; nl

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
   

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf van onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van TGS PLANTFOOD; nl (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.
 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen tien aanzienlijk hogere sponsoring, bevestiging van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) verleden binnen de context van de site van de verbindende partij.
 

Als je een van de organisaties bent die genoemd worden in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons deze hoogte stellen door een e-mail te sturen naar TGS PLANTFOOD. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, neem contact op met de URL van je site, een lijst met alle URL's van je naar onze website willen linken en een lijst met de URL's op onze site die je wilt vermelden. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.
 

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; van

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt verwezen wordt gelinkt; van

 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt verwezen, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de bijbehorende partij.
   

Het gebruik van het logo van TGS PLANTFOOD of ander kunstwerk is niet toegestaan ​​voor de koppelingen zonder een eigendomsovereenkomst.
 

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle inhoud van uw website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) naar een website verschijnen die geïnterpreteerd kan worden als laatste, obsceen of crimineel, of die schoner maken, vervangend schendt of pleiten voor de vernietiging of andere verbroken van rechten van derden.
 

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht om te vragen dat je alle links van een bepaalde link naar onze website verlaat. Je stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment om te wijzigen. Door verder te gaan naar onze website om te linken, ga je overeengekomen akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.
 

Verwijderen van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact opnemen met ons beslissen en ons deze hoogte stellen. We zullen vragen om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid van spoedig, noch zorgen we ervoor dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
 

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel oorzaak of uitsluiten;

 • beperking of uitsluiting van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze ongeldige voorstelling van zaken;

 • een van onze of jouw verantwoordelijkheden beschreven op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; van

 • sluit een van onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
   

De beperkingen en beperkingenbepalingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze Sectie en ouderlingen in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de betreffende paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheid die de verzekering van de disclaimer regelt, inclusief de aansprakelijkheid die uit een contract wordt vernomen, onrechtmatige daad en voor de vernietiging van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van schade van welke aard dan ook.

bottom of page